Xilong Wu

Xilong Wu is Associate Business Development Manager at Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group in Shanghai.