Huanyu Jin

Huanyu Jin is Business Development Manager at WuXi Biologics.